Autyzm i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu są odmiennym od typowego sposobem rozwoju człowieka. Można wyróżnić trzy kluczowe sfery, w których widać znaczne odstępstwa od norm: sfera komunikacji, relacje społeczne i wyrażanie własnych emocji. 


Każda osoba z autyzmem jest indywidualnym przypadkiem. Wymienione wcześniej cechy najczęściej występują w różnych natężeniach. Sprawia to problem doboru odpowiedniej terapii, suplementacji i niekiedy diety, ponieważ nie ma jednej właściwej drogi w leczeniu autyzmu. Obecnie autyzm diagnozowany jest w Polsce u 1 na 100 dzieci. 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu wpływają na rozwój poznawczy, interakcje społeczne, komunikację i umiejętności motoryczne. Ten zestaw deficytów funkcjonalnych często powoduje brak niezależności u zdiagnozowanych osób i poważne cierpienie dla pacjentów, rodzin oraz opiekunów.


Czy olejki CBD mogą pomóc w przypadku autyzmu i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu? Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na skuteczność czystego kanabidiolu (CBD) i wzbogaconego w CBD ekstraktu z konopi siewnej (Cannabis sativa) w leczeniu objawów autystycznych nie tylko u pacjentów z padaczką lekooporną. W tym artykule postaram przybliżyć kilka najnowszych opracowań naukowych dotyczących związku CBD z autyzmem.

Więcej o samym CBD (Kannabidiol) można przeczytać tutaj: Czym jest olej konopny CBD?

Przegląd wybranych badań naukowych

1. Wpływ ekstraktu z konopi siewnej wzbogacanego CBD na objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
Badanie obejmowało 18 uczestników z pośród których 15 przystąpiło do leczenia (10 bez padaczki i 5 z padaczką). Tylko jeden pacjent wykazywał brak poprawy w zakresie objawów autystycznych. Trzech pacjentów musiało przerwać kurację z powodu działań niepożądanych przed końcem 1 miesiącem.

Po okresie 6-9 miesięcznego leczenia, większość pacjentów, wykazało pewien stopień poprawy u więcej niż jednej z ośmiu kategorii ocenianych objawów: deficyt uwagi/nadaktywność; zaburzenia behawioralne; deficyty motoryczne; deficyty autonomii; deficyty w zakresie komunikacji i interakcji społecznych; deficyty poznawcze; zaburzenia snu; napady padaczkowe. 

Najsilniejszą poprawę odnotowano w przypadku napadów drgawkowych, zaburzeń koncentracji/nadpobudliwości, zaburzeń snu oraz deficytu komunikacji i interakcji społecznych.

Było to szczególnie widoczne w przypadku 10 pacjentów bez padaczki, z pośród których dziewięciu wykazało poprawę równą lub wyższą o 30% w co najmniej jednej z ośmiu kategorii, sześć wykazało poprawę o 30% lub więcej w co najmniej dwóch kategoriach, a czterech wykazało poprawę 30% lub więcej w co najmniej czterech kategoriach dysfunkcji.

Dziesięciu z 15 pacjentów stosowało inne leki, a dziewięciu z nich było w stanie utrzymać poprawę nawet po zmniejszeniu lub wycofaniu leków. 

2. Prawdziwe doświadczenie medyczne w leczeniu marihuaną w autyzmie: analiza bezpieczeństwa i skuteczności.
Po przeanalizowaniu 188 przypadków leczenia produktami konopnymi dzieci z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu udało się wstępnie ustalić jej bezpieczeństwa i skuteczności. 

Rejestr objawów, ogólna ocena pacjentów i działania niepożądane zostały brane pod uwagę w badaniach po 6 miesiącach. Zostały ocenione one za pomocą ustrukturyzowanych kwestionariuszy. 

Po sześciu miesiącach leczenia 82,4% pacjentów (155) brało czynne leczenie, a 60,0% (93) zostało ocenionych; 28 pacjentów (30,1%) zgłosiło znaczną poprawę, 50 (53,7%) umiarkowaną, 6 (6,4%) nieznaczną, a 8 (8,6%) nie miało zmiany stanu. Dwudziestu trzech pacjentów (25,2%) doświadczyło co najmniej jednego działania niepożądanego; najczęstszym był niepokój (6,6%).

Konopie indyjskie u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wydają się być dobrze tolerowane, bezpieczne i skuteczne w łagodzeniu objawów choroby. W badaniach użyty został olejek 30% CBD 1,5% THC.


3. Konopie bogate w kanabidiol u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i poważnymi problemami behawioralnymi - króki raport.
W tym  badaniu oceniano tolerancję i skuteczność konopi bogatych w kanabidiol u 60 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z poważnymi problemami behawioralnymi. Wiek dzieci wahał się od 5 do 17 lat, 77% było słabo funkcjonującymi, w grupie było tylko 17% dziewczynek. Skuteczność oceniono za pomocą skali Global Impression of Change firmy Caregiver.

Do zdarzeń niepożądanych należały zaburzenia snu (14%), drażliwość (9%) i utrata apetytu (9%). Jedna dziewczyna, która stosowała wyższe stężenia THCl, miała przemijające poważne zdarzenie psychotyczne, które wymagało leczenia lekiem przeciwpsychotycznym. Po leczeniu konopiami wybuchy behawioralne uległy poprawie lub znacznej poprawie u 61% pacjentów.

Podsumowanie

Niepotwierdzone dowody skutecznego leczenia olejkami konopnymi CBD w zaburzeniach ze spektrum autyzmu są coraz większe, ale brakuje badań klinicznych. Działanie olejków konopnych standaryzowanych na zawartość CBD w obecności innych fitoskładników (tzw. full spectrum oil) daje nadzieję na przełom w leczeniu. 
Należy nadmienić, że każdy z pacjentów inaczej reaguje na terapie. Do każdego z autystyków należy podchodzi w bardzo
indywidualny sposób. Ponadto w większości opracowań do terapii używane były ekstrakty z konopi indyjskiej, która zawiera psychoaktywne THC. Nie polecałbym eksperymentów z tą substancją. Najbezpieczniejszą i zaakceptowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) substancją pozyskiwaną z konopi jest CBD.

Dlatego ważne jest, żeby olejki pochodziły z bezpiecznych źródeł i pozyskiwane do ich konopie pochodziły z certyfikowanych upraw ekologicznych. Nie ma co ukrywać, że dodatki chemiczne, czy syntetyczne ekstrakty zaburzają działanie fitoskładników zawartych w konopi siewnej.

Jaki olejek konopny wybrać?

Na rynku jest duży wysyp produktów tanich i z rzekomymi certyfikatami, które często są tylko wynikiem standardowych badań laboratoryjnych. Olejek konopny wytwarzany wyłącznie ekologicznych i certyfikowanych, upraw konopi siewnych posiada nieprzetworzona forma. Zawiera wysokiej jakości składniki nie tylko CBD/CBDa, ale także wszystkie pozostałe bioaktywne składniki konopi: fenole, flawonoidy, terpeny i kwasy omega-3 oraz omega-6 .

Ich obecność pozwala osiągnąć „efekt Entourage”. W trakcie badania olejku konopnego używa się tego terminu, aby stwierdzić czy ekstrakt konopny został dodany w nieprzetworzonej formie. Posiada on wyraźnie wyższą aktywność biologiczną niż przykładowo pojedyncze, czyste substancje CBD.

Jednymi z najlepiej przebadanymi są te firmy HempKing. Wysoka jakość jest priorytetowym kryterium działania firmy, dlatego produkty regularnie poddawane są niezależnym badaniom, czego dowodem są wszystkie opublikowane certyfikaty. Dokumenty są świadectwem braku właściwości psychoaktywnych, gdyż potwierdzają tylko śladową ilość THC, co jest zgodne z obowiązującymi normami i sprawia, że produkty są w pełni legalne. Dewizą HempKing jest zdrowie i tym zdrowiem pragną się dzielić.

Kliknij żeby przejść do produktu

                 Kliknij w obrazek żeby przejść do karty produktu


Źródła:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31736860
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30655581
3. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-018-3808-2