• Zwroty i reklamacje

Szczerość i zaufanie

Wierzymy w nasze produkty, ale zawsze może znaleźć się jakieś "ale". Podchodzimy po ludzku do ludzi, bo wiemy, że zaufanie do podstawa każdej zdrowej relacji. Coś jest nie tak? Napisz/zadzwoń i porozmawiajmy.

1. REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- pisemnie na adres: Naturalnie Zdrowy, ul. Narutowicza 9/4, 98-300 Wieluń

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@naturalniezdrowy.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru wraz z
opisem usterek.


2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: Naruralnie Zdrowy, ul. Narutowicza 9/4, 98-300 Wieluń


- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@naturalniezdrowy.pl